Privacy beleid Trading by Knol

Algemene privacybeleid van Trading by Knol.

-Trading by Knol respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website  https://www.tradingbyknol.nl  en van haar (potentiële) klanten en relaties.
-Trading by Knol stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
-Trading by Knol deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en/of met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
-Trading by Knol is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Trading by Knol altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Trading by Knol verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- KvK-nummer
- BTW-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Trading by Knol verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Trading by Knol?

Trading by Knol verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder staan de belangrijkste.

1. Klantenservice / Contactformulier

Op de website van Trading by Knol kunt u contact opnemen met Trading by Knol via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht hebt. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of klacht.

2. Aankopen

Wij registreren van elke Trading by Knol-klant alle aankopen die hij/zij bij ons doet. Dit houdt in dat we bijhouden welke producten u koopt, de aantallen, de aankoopbedragen en de wijze van betalen (“aankoopgegevens”). 
Wij gebruiken deze aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om uw bestellingen te leveren en/of (via derden) te verzenden.

3. Inkoop / leveranciers

Trading by Knol verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Trading by Knol verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig zijn.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Trading by Knol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

 Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent. Als u aangeeft de klantrelatie te beëindigen, bewaart Trading by Knol maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens

 Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Trading by Knol verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

- we beveiligen onze website met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trading by Knol gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Trading by Knol gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door met ons (telefonisch) contact op te nemen en een verzoek tot wijziging, correctie of verwijdering te doen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Trading by Knol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail: info@tradingbyknol.nl